EL SERVEI

La comissió de menjador està formada per pares i mares de l’Ampa que organitzen el temps de migdia a l’escola. La comissió participa en la gestió del menjador, fa un control dels menús i un seguiment del monitoratge.
Entenem el servei de migdia com un espai educatiu emmarcat dins el projecte d’Educació a temps complet, d’acord amb els criteris pedagògics que marca l’escola.
La Comissió fa el seguiment del contracte amb l’empresa Espais i treballa per fer propostes de millora en l’estona del menjador, del temps de lleure i de descans.
Al menjador es treballen hàbits saludables i d’higiene, la dieta equilibrada i variada, la responsabilitat i la socialització.
El servei de migdia-menjador es pot utilitzar de forma fixa o eventual. En tot cas, cal omplir el formulari d’inscripció i fer-lo arribar a l’AMPA.
El cost d’aquest servei és de 6,02 €/dia pels alumnes fixes, 6,62€/dia pels comensals esporàdics.

NORMATIVA

Com inscriure’s

Us podeu inscriure al servei de menjador descarregant-vos i omplint el següent formulari.
Durant la primera setmana del curs escolar, haureu de deixar el full omplert a la bústia de l’AMPA, ubicada fora del despatx.