EL SERVEI

La Comissió d’Extraescolars és l’equip que organitza les activitats extraescolars que es duen a terme a l’escola fora d’horari escolar i vetlla perquè es desenvolupin correctament i d’acord amb la filosofia de l’escola, fent un acompanyament respectuós dels infants.

La Comissió d’Extraescolars es fa càrrec de:

  • Organitzar aquelles activitats que es fan en horari extraescolar (migdia i tarda)
  • Buscar i rebre propostes de noves activitats que complementin la formació acadèmica, apostant per l’esport en equip, les activitats artístiques, escèniques i musicals, l’educació emocional, el joc col·lectiu, idiomes i les noves tecnologies.
  • Gestionar la comunicació amb les famílies, l’equip responsable de l’activitat i la direcció de l’escola.
  • Fer un seguiment de la gestió administrativa (inscripcions, control econòmic, incidències).

ACTIVITATS

La Comissió d’Extraescolars ha estat  treballant per oferir unes activitats de qualitat, podeu consultar el dossier amb l’oferta d’activitats extraescolars  d’infantil i primària. A l’apartat “Com inscriure’s” podreu consultar el procés per sol·licitar les activitats.

GRAELLA D’ACTIVITATS

Millor en horitzontal
Toca la imatge amb un dit
per fer zoom

Com inscriure’s

Ja podeu realitzar les inscripcions a les activitats extraescolars 2022/2023
El període d’inscripció és del 13/09/22 fins al
20/09/22

Consulteu tota la informació clicant aquí 

Recordeu que a part d’omplir el formulari ens heu de fer arribar al correu d’extraescolars:

  • Justificant de pagament.
  • Carnet de família nombrosa O monoparental en el cas que s’apliqui el descompte per aquest concepte.