Què fem?

La comissió de casals organitza i avalua les activitats de caràcter lúdic-educatiu que es realitzen durant els períodes festius del Calendari Escolar, com ara les vacances de Nadal, Setmana Santa, Juny (durant les setmanes de l’horari intensiu i per Sant Joan) i Setembre, per tal que les famílies puguin conciliar i adequar la vida familiar i laboral.

Si per manca d’inscrits, durant algun període de vacances no es pot organitzar el casal a l’escola, sempre s’ofereix la possibilitat d’anar a un casal d’una escola propera.

Les inscripcions als casals es realitzen amb el full d’inscripció que es fa arribar a les famílies i que caldrà retornar a l’AMPA.