EL SERVEI

Amb l’objectiu de donar suport als pares i mares per conciliar millor la vida laboral i la família, la Comissió d’Acollida gestiona i coordina els serveis d’acollida de matí i de tarda per a aquelles famílies que n’han de fer ús.

L’horari de l’acollida al matí és de 7:30h a 9:00h i de 16.30h a 18:00h a la tarda. Els alumnes podran utilitzar aquest servei de forma fixa o eventual. En tot cas, les famílies interessades en el servei, caldrà que omplin el full d’inscripció i el facin arribar a l’AMPA.

ACOLLIDA MATÍ
De 7:30h a 9:00h – cada dia – 33€ /mes
De 8:30h a 9:00h – cada dia – 23€ / mes

ACOLLIDA TARDA
De 16.30h a 17:00h – cada dia – 23€ / mes
De 16:30h a 18:00h – cada dia – 41€/ mes

DIA EVENTUAL
5€ / servei

Com inscriure’s

Us podeu inscriure al servei d’acollida descarregant-vos i omplint el següent formulari.
Durant la primera setmana del curs escolar, haureu de deixar el full omplert a la bústia de l’AMPA, ubicada fora del despatx.